Obsah

Městská policie

 

Kontakt:
Telefon: 518 364 444 (nonstop)
GSM:(+00420) 602 553 542 (nonstop)
Velitel MP: 518 364 774
E-mail: mestska.policie (at) dubnany.eu

Složení Městské policie Dubňany
Velitel:
Ladislav Ilčík

Strážníci:
Jiří Veit
Miroslav Komenda
Jaroslav Karas
Pavel Holeček
Václav Dohnálek
Robert Pařízek

Městská policie zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku a další úkoly, které vyplývají ze zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ochranu bezpečnosti osoba majetku ve městě, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, odhalování přestupků a správních deliktů a přispívání k dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Městská policie v Dubňanech zajišťuje službu 24 hodin denně. Hlídku je možno kdykoli přivolat telefonicky na výše uvedených telefonních číslech.

 


STATISTIKA ZA ROK 2017

  • MP zjistila celkem přestupků: 226
  • z toho oznámila jiným orgánům: 13
  • vyřešila blokovou pokutou: 54
  • vyřešila domluvou: 159
  • Celkový počet důvodných podezření ze spácháni trestné činnosti oznámených PČR: 6
  • počet odchycených zvířat: 41
  • ecidováno nalezených věcí: 31
  • zjištěno autovraků: 8
  • zjištěno záborů veřejného prostranství: 16
  • počet použití TPZOV: 4