Obsah

Městská policie

 

Kontakt:
Strážníci: 602 553 542
Velitel MP: 518 364 774
E-mail: mestska.policie (at) dubnany.eu

Složení Městské policie Dubňany
Velitel:
Ladislav Ilčík

Strážníci:
Jiří Veit
Miroslav Komenda
Jaroslav Karas
Pavel Holeček
Václav Dohnálek

 

Městská policie zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku a další úkoly, které vyplývají ze zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ochranu bezpečnosti osoba majetku ve městě, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, odhalování přestupků a správních deliktů a přispívání k dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Na výše uvedeném telefonním čísle je možné hlídku přivolat v době Po - Pá 7.00 - 19.00 a Pá - Ne 19.00 - 4.00. V případě nepřítomnosti hlídky volejte linku Policie ČR - 158.

 


STATISTIKA ZA ROK 2023

Celkem zjištěno přestupků: 212

 • z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě - 57
 • z toho přestupků proti veřejnému pořádku - 35
 • z toho přestupků proti občanskému soužití - 10
 • z toho přestupků proti majetku - 2
 • z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti) - 106
 • z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - 4

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu: 4

 • z toho přestupků proti občanskému soužití - 2
 • z toho přestupků proti majetku - 1
 • z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti) – 1

Celkový počet přestupků vyřešených strážníky:

 • příkazem na místě – 47
 • domluvou - 161

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR: 2

Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na místě:  11000 Kč

Počet odchycených zvířat: 21

Počet nalezených věcí: 25

Počet nalezených autovraků: 12

Počet zjištěných záborů veřejného prostranství: 33

Počet výjezdů nebo jiných opatření na žádost Policie ČR: 33