Obsah

Pomoc drogově závislým a jejich rodinám

 

Kontaktní adiktologické centrum Vážka

Kontakt:
Pančava 56
Hodonín 695 01

Tel. 731 428 359
Mail: k-centrum (at) hodonin.charita.cz

Posláním Kontaktního adiktologického centra Vážka, je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů návykových látek a jejich motivace ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému užívání až abstinenci. Poradenství, pro uživatele nelegálních návykových látek, alkoholu, patologické hráče, jejich rodinné příslušníky a blízké, za účelem předání potřebných informací a poskytnutí podpory, s cílem aktivního řešení stávající situace klientem. 

Terénní program našeho zařízení dojíždí do Dubňan na zavolání ter. pracovníků na čísle +420 737 234 095 a +420 737 234 094

Út: 8:00 – 16:00
Čt: 12:30 – 20:30

V případě zájmu o poradenství volejte v pracovní dny od 8:30 – 16:00 tel. 731 428 359.