Obsah

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora

 

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Úterý 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Středa 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Služební telefon: 777 012 612

 

 

 

Pokyny pro návštěvníky SD Dubňany

 

  1. Vstup a vjezd do areálu je dovolen pouze za účelem uložení odpadu, zpětného odběru vysloužilého elektrického zařízení nebo výdeje pytlů na plast a papír.
  2. Vstup a vjezd je umožněn zvednutím vjezdové závory.
  3. Dovnitř areálu SD je dovoleno najetí maximálně dvěma motorovým vozidlům.
  4. Přivezený odpad je nutné třídit a ukládat na určená místa.
  5. V areálu SD  je zakázáno rozbíjet sklo.
  6. Lisování přivezených plastů a papíru provádí výhradně obsluha SD.
  7. V areálu SD platí zákaz kouření.
  8. Výjezd je umožněn zvednutím výjezdové závory.
  9. Je zakázáno ukládat odpad před bránou SD.
  10. Celý areál je monitorován kamerovým systémem.

 

Přemístění kontejnerů na sklo

Město Dubňany na základě připomínek a stížností místních občanů oznamuje, že došlo k přemístění dvou kontejnerů. Konktrétně se jedná o jeden kontejner na bílé a jeden kontejner na barevné sklo.

Kontejnery původně umístěné u  mostku na ulici Hodonínská naproti pneuservisu nyní stojí před areálem mateřské školy na ulici Ke Koupališti.