Obsah

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora

 

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Úterý 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Středa 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Neděle a státní svátky  -  ZAVŘENO
Služební telefon: 777 012 612

 

Kdo může ukládat odpad ve sběrném dvoře?

Odpad zde může uložit občan obce Dubňany, který se prokazuje platným občanským průkazem.

Co můžete ukládat ve sběrném dvoře?

 • biologicky rozložitelný odpad – např. tráva, větve
 • objemný odpad - např. nábytek, koberce
 • nebezpečné složky komunálního odpadu - mazací převodové a motorové oleje, zbytky barev, ředidel, rozpouštědla, kyseliny, autobaterie
 • stavební suť - (do 500kg/domácnost/rok)
 • pneumatiky
 • papír
 • plasty
 • elektro
 • kovy
 • textil
 • sklo

Co nemůžete ukládat ve sběrném dvoře?

 • železniční pražce
 • stavební materiál obsahující azbest (eternit) se neodebírá - podléhá zvláštnímu režimu a lze jej odevzdat (zabalený v igelitu, v pytli) po předchozí dohodě na skládce komunálního odpadu v Těmicích

Skládka Těmice: telefon: 518 388 212, každý všední den od 7,00 do 15,00 hodin.

 

Pokyny pro návštěvníky SD Dubňany

 

 1. Vstup a vjezd do areálu je dovolen pouze za účelem uložení odpadu, zpětného odběru výrobků s ukončenou životností nebo výdeje pytlů na plast a papír.
 2. Vstup a vjezd je umožněn zvednutím vjezdové závory.
 3. Dovnitř areálu SD je dovoleno najetí maximálně dvěma motorovým vozidlům.
 4. Přivezený odpad je nutné třídit a ukládat na určená místa.
 5. V areálu SD  je zakázáno rozbíjet sklo.
 6. Lisování přivezených plastů a papíru provádí výhradně obsluha SD.
 7. V areálu SD platí zákaz kouření.
 8. Výjezd je umožněn zvednutím výjezdové závory.
 9. Je zakázáno ukládat odpad před bránou SD.
 10. Celý areál je monitorován kamerovým systémem.

 

 

 

 

JAK TŘÍDIT ODPADY

V poslední době nám opět narůstá problém s nepořádkem kolem kontejnerů a zároveň dochází i ke špatnému třídění.

Jak správně třídit odpady:

 

Papír – modrý pytel, modrý kontejner

Patří sem: noviny, časopisy, staré knihy bez vazby, kartony, lepenka, kancelářský papír, sešity apod.

Nepatří sem: voskovaný papír, použité hygienické potřeby, dětské plenkové kalhotky.

papír

 

Plasty – žlutý pytel, žlutý kontejner

Patří sem: obaly od čistících prostředků, kosmetiky a potravin, PET láhve, různé misky, kelímky, sáčky od mléka, igelit, polystyren, nápojové kartony od džusů, mléka apod.

Nepatří sem: novodurové trubky, linolea, molitan, obaly znečištěné od nebezpečných látek jako jsou např. motorové oleje, barvy, chemikálie apod.

Obaly od potravin třiďte vymyté a nezapomínejte sešlapávat PET láhve.

plasty

 

Sklo – bílý a zelený kontejner

Patří sem: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy.

Tabulové sklo patří do barevného skla.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

sklo

 

Bioodpad – hnědá nádoba

Patří sem: zbytky zeleniny a ovoce (listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny, tráva, listí, zbytky rostlin (do velikosti 30 cm), kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky větví keřů i stromů, seno, sláma, popel ze dřeva.

Nepatří sem: tekuté zbytky jídel, oleje, maso, biologicky nerozložitelné látky, plasty, sklo, uhynulá zvířata.

bio