Obsah

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora

 

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Úterý 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Středa 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Pátek 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00     11:45 - 16:00
Služební telefon: 777 012 612

 

 

 

Pokyny pro návštěvníky SD Dubňany

 

  1. Vstup a vjezd do areálu je dovolen pouze za účelem uložení odpadu, zpětného odběru výrobků s ukončenou životností nebo výdeje pytlů na plast a papír.
  2. Vstup a vjezd je umožněn zvednutím vjezdové závory.
  3. Dovnitř areálu SD je dovoleno najetí maximálně dvěma motorovým vozidlům.
  4. Přivezený odpad je nutné třídit a ukládat na určená místa.
  5. V areálu SD  je zakázáno rozbíjet sklo.
  6. Lisování přivezených plastů a papíru provádí výhradně obsluha SD.
  7. V areálu SD platí zákaz kouření.
  8. Výjezd je umožněn zvednutím výjezdové závory.
  9. Je zakázáno ukládat odpad před bránou SD.
  10. Celý areál je monitorován kamerovým systémem.

 

 

 

 

JAK TŘÍDIT ODPADY

V poslední době nám opět narůstá problém s nepořádkem kolem kontejnerů a zároveň dochází i ke špatnému třídění.

Jak správně třídit odpady:

 

Papír – modrý pytel, modrý kontejner

Patří sem: noviny, časopisy, staré knihy bez vazby, kartony, lepenka, kancelářský papír, sešity apod.

Nepatří sem: voskovaný papír, použité hygienické potřeby, dětské plenkové kalhotky.

papír

 

Plasty – žlutý pytel, žlutý kontejner

Patří sem: obaly od čistících prostředků, kosmetiky a potravin, PET láhve, různé misky, kelímky, sáčky od mléka, igelit, polystyren, nápojové kartony od džusů, mléka apod.

Nepatří sem: novodurové trubky, linolea, molitan, obaly znečištěné od nebezpečných látek jako jsou např. motorové oleje, barvy, chemikálie apod.

Obaly od potravin třiďte vymyté a nezapomínejte sešlapávat PET láhve.

plasty

 

Sklo – bílý a zelený kontejner

Patří sem: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy.

Tabulové sklo patří do barevného skla.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

sklo

 

Bioodpad – hnědá nádoba

Patří sem: zbytky zeleniny a ovoce (listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny, tráva, listí, zbytky rostlin (do velikosti 30 cm), kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky větví keřů i stromů, seno, sláma, popel ze dřeva.

Nepatří sem: tekuté zbytky jídel, oleje, maso, biologicky nerozložitelné látky, plasty, sklo, uhynulá zvířata.

bio