Obsah

Informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Informace o výkonu SPOD podle Standardů sociálně-právní ochrany dětí ( § 3a, 3b a 7a )

1. Město Dubňany uzavřelo s městem Hodonínem veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy bude orgán Města Hodonína – Městský úřad Hodonín, vykonávat ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu § 10 odst. 1, písm. b) – g ) a § 51, odst. 3, písm. c ) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2. Obec vyhledává děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přitom spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu Hodonín.

3. Bližší informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí naleznete na internetových stránkách www.hodonin.eu , v odkaze Městský úřad – odbory úřadu – odbor sociálních služeb. Vedoucí oddělení Mgr. Martina Prokopová, tel. 518316320, e-mail: prokopova.martina (at) muhodonin.cz