Obsah

Obce pomáhají Ukrajině

 

Pomoc Úřadu práce ČR občanům UKRAJINY

Допомога Державної служби зайнятості Чеської республіки громадянам УКРАЇНИ

Kontaktní údaje bank v sídlech kontaktních pracovišť okresu Hodonín

Pomoc pro lidi prchající před válkou na Ukrajině

 

Pro občany, kteří chtějí pomoci Ukrajině, přinášíme několik odkazů na užitečné stránky.