Obsah

Změna č. 2 územního plánu Dubňany

pořizovaná zkráceným postupem podle § 55a a 55b stavebního zákona; návrh změny územního plánu pro veřejné projednání ve smyslu § 55b stavebního zákona.

 

Úplné znění Územního plánu Dubňany po vydání změny č. 1

Nabytí účinnosti ode dne 22.1.2022.

 

Změna č. 1 územního plánu Dubňany

Změna územního plánu Dubňany byla vydána usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 7/IV/21 ze dne 15. 12. 2021 formou opatření obecné povahy.

Nabytí účinnosti ode dne 22.1.2022.

 

Územní plán

Územní plán Dubňany byl vydán usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 2/IV/19 ze dne 18. 09. 2019 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 09. 10. 2019. Územní plán Dubňany je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem města, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.