Obsah

Žádost o poskytnutí informace

 

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Žádosti můžete doručit

1. písemně na adresu: 
Městský úřad Dubňany
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

2. Osobně na podatelně Městského úřadu Dubňany.
3. Elektornicky na adrese: podatelna (at) dubnany.eu

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Žádosti doručené na podatelnu MěÚ Dubňany za rok 2015

- Počet písemně podaných žádostí : 3
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 
- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0 
- Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona : 0 
- Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Výroční zpráva 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023 dle zákona č. 106/1999 Sb.