Obsah

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 7. a 8. června 2024. Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Prezident republiky vyhlásil na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.


 

Zakon_c_62-2003_Sb_o_volbach_do_EP_ve_zneni_pozdejsich_predpisu_-_CZ-EN-DE-FR.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.21 MB

 


Pozvánka na I.zasedání OVK.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 113.47 kB

 

Volby EP 2024 - stanocení minimálního počtu.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 258.09 kB

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do evropského parlamentu 2024_ 23042024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 222.36 kB

 


 

INFORMACE PRO VOLIČE:

Informace_o_zasadach_a_zpusobu_hlasovani_ve_volbach_do_EP_2024_na_uzemi_CR_-_20240215.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 749.53 kB

 

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 141.04 kB

 

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku dle místa trvalého pobytu.

Volič s trvalým pobytem v Břeclavi může požádat o vydání voličského průkazu ohlašovnu Městského úřadu v Břeclavi ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději do 5. června 2024 do 16 hodinpísemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do 31. května 2024 do 16 hodin (nestačí pouhý email).

Převzetí voličského průkazu, které je možné nejdříve 23. května 2024, lze učinit osobně voličem nebo osobou, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej úřad voliči zašle do vlastních rukou.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?

Pokud volič po 28. dubnu 2024 změní místo trvalého pobytu v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů pro volby do EP, bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů. Aby volič mohl hlasovat v místě nového trvalého pobytu, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí, které musí předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zde musí zároveň prokázat své právo hlasovat zejména občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji.