Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

10.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, bude dne Dne 05.12.2017 od 08:30 do 15:30 přerušena dodávka elektrické energie. Dotčené lokality výpadku proudu jsou : Štipčák Jaroslav Na dílech 1765 TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace Na dílech Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Distribuce, a.s.

Detail

08.11.2017

Přechod na nový systém správy webového obsahu

V těchto dnech přecházíme na nové webové stránky, od kterých si slibujeme zkvalitnění obsahu, přehlednější vyhledávání a mnoho nových a zajímavých funkcí. V následujících dnech se bude obsah a struktura mírně měnit a výjimečně může dojít i ke krátkodobým výpadkům. Předem se proto omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Detail

07.11.2017

Přechodné dopravní značení v ul. U Mlýna

Přechodné dopravní značení v ul. U Mlýna V době od 6.11. do 15.12.2017 bude firma SWIETELSKY stavbení s.r.o. provádět výstavbu parkoviště za budovou Policie ČR v ul. U Mlýna v Dubňanech. V této době zde bude umístěno i přechodné dopravní značení. Děkujeme za pochopení.

Detail

03.11.2017

Varování - havárie střechy na budově MěÚ

Na budově městského úřadu došlo k havárii střechy. Z bezpečnostních důvodů se nezdržujte v blízkosti budovy. Z preventivních opatření je vhodné přeparkovat vozidla, která jsou poblíž budovy Městského úřadu.

Detail

02.11.2017

Výpadky webových služeb města Dubňany

Ve dnech 6. až 9. listopadu může docházet k výpadkům internetových služeb města Dubňany. V tomto termínu bude docházet k přesunu obsahu na nový webový prostor. Za případné problémy se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Detail

25.11.2017

Čobogaj, nebogaj, na dvorku si pěkně hraj!!! aneb Jak to bylo kdysi ....

Vystoupení DNS Dúbravěnka Dubňany a CM ZUŠ Dubňany KD Dubňany

Detail

25.11.2017

Kácání máje s Kateřinskou zábavou

Kácání máje s Kateřinskou zábavou

Obec Šardice

25.11.2017 - 26.11.2017

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Obec Ratíškovice

25.11.2017

Čobogaj, nebogaj, na dvorku si pěkně hraj !!! aneb Jak to bylo kdysi ...

Vystoupení DNS Dúbravěnka KD Dubňany

Detail

26.11.2017

Rozsvěcení vánočního stromečku

Vánoční stromeček

Obec Ratíškovice