Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

05.06.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů

Od 1. 7.2018 nabývají účinnosti novely zákonů o OP a CD. K dané problematice vydalo ministerstvo vnitra přehledné letáky.

Detail

02.05.2018

Oznámení Městského úřadu Dubňany

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka Obecného stavebního úřadu Dubňany doporučujeme všem, aby si osobní návštěvu tohoto oddělení domluvili raději předem na telefonním čísle 518 698 515. Děkujeme za pochopení

Detail

12.04.2018

Místní akční skupina Dolní Morava z.s. vyhlašuje Výzvu č. 2

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. dne 6.4.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

Detail

29.03.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.4 2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční Dne 26.04.2018 od 07:30 do 15:00 Více v celém textu aktuality.

Detail

20.06.2018

Divadlo pro děti

Divadlo pro děti - Červený bubínek

Obec Ratíškovice

23.06.2018 - 24.06.2018

Oslavy SDH 1

Oslavy SDH

Oslavy 120 let od založení SDH

Obec Šardice

23.06.2018

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše

Sbor dobrovolných hasičů zve na soutěž ve vaření kotlíkového guláše O pohár starosty SDH Milotice.

Obec Milotice

24.06.2018

Sjíždění řeky Jihlavy

více informací na plakátě.

Detail