Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

12.07.2018

Dotační program ,,DEŠŤOVKA"

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí spustili od 1.3.2018 dotační program s názvem ,,DEŠŤOVKA", který má pomoci v boji proti suchu.

Detail

05.06.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů

Od 1. 7.2018 nabývají účinnosti novely zákonů o OP a CD. K dané problematice vydalo ministerstvo vnitra přehledné letáky.

Detail

02.05.2018

Oznámení Městského úřadu Dubňany

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka Obecného stavebního úřadu Dubňany doporučujeme všem, aby si osobní návštěvu tohoto oddělení domluvili raději předem na telefonním čísle 518 698 515. Děkujeme za pochopení

Detail

12.04.2018

Místní akční skupina Dolní Morava z.s. vyhlašuje Výzvu č. 2

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. dne 6.4.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

Detail

23.07.2018 - 27.07.2018

Příměstský tábor 2018

pro děti z Dubňan od ukončené 2. třídy základní školy

Detail

26.07.2018

Jan a Jiří

Jan a JIří

Kočovná divadelní společnost sehraje představení Jan a Jiří (všechny smíří)

Obec Šardice

27.07.2018

JAN A JIŘÍ (VŠECHNY SMÍŘÍ) - kočovné představení

KOČOVNÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST Z HRONOVA VÁS ZVE NA PŘEDSTAVENÍ JAN A JIŘÍ (VŠECHNY SMÍŘÍ)

Detail

28.07.2018 - 31.07.2018

Výlet pro rodiny - Krkonoše 2018

pro děti z Dubňan s doprovodem alespoň jednoho z rodičů Přihlášky na recepci MÚ Dubňany

Detail

28.07.2018

Šardické sklepy dokořán 1

Šardické sklepy dokořán

Šardické sklepy dokořán

Obec Šardice