Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

14.06.2019

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na funkcireferent evidence a správy majetku odboru investic a správy majetku

Detail

11.06.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovnice Kulturního a informačního centra Dubňany

Detail

11.06.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na pozici uklízečka.

Detail

31.05.2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce kulturního domu.

Detail

21.05.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 21.06.2019 od 07:30 hod do 15:30 hod Vypnutá oblast: Dubňany,TS Jarohněvice - Jarohněvice (mimo čp.1666) a Kyjovský řádek,Nádražní od čp.1423 po čp.673.

Detail

16.06.2019

1. svaté přijímání

1. svaté přijímání (Farnost Ratíškovice)

Obec Ratíškovice

16.06.2019

Zbořilovy Milotice

Zveme na přehlídku dechových hudeb Zbořilovy Milotice. Akce se koná za každého počasí, areál bude zastřešen velkými stany.

Obec Milotice

18.06.2019

pasování čtenářů

Pasování čtenářů

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.

Obec Svatobořice-Mistřín

19.06.2019

Charitativní akademie 1

Charitativní akademie

Charitativní akademie - projekt "škola škole"

Obec Ratíškovice

20.06.2019

Závěrečný koncert ZUŠ Dubňany

koncert žáků a souborů

Detail

20.03.2019

Pozor, začíná sezona klíšťat

Jedinou možností prevence proti klíšťové encefalitidě je očkování. Naočkujte se u svého praktického lékaře.

Detail

20.03.2019

Preventivní prohlídky a očkování

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem harmonogramu péče, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok. Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Detail