Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

05.11.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Právník - referent správního odboru

Detail

02.11.2018

Oznámení o přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci

Omezení provozu na křižovatce silnic II/431 (ul. Hodonínská) a III/4254 (ul. Komenského)

Detail

06.10.2018

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubňany 2018 - 2022

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubňany 2018 - 2022

Detail

01.10.2018

Novinky v dotačním programu " DEŠŤOVKA "

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vydali dodatek č. 1 k výzvě č. 12/2017 (dotační program s názvem ,,DEŠŤOVKA"), který nabývá platnosti dne 1. 10. 2018

Detail

27.09.2018

Oznámení 27.9.2018 - Rekonstrukce silnice III/4254 Mutěnice – Dubňany

Dle sdělení dodavatele stavby budou dne 28.09.2018 v úseku od cyklostezky Mutěnka po začátek obce Dubňany probíhat další práce na opravě silnice kdy NENÍ MOŽNÉ na silnici vjíždět. V této době je nutné využít pouze objízdnou trasu.

Detail

17.11.2018

Zavírání lesa

Zavírání lesa

Obec Ratíškovice

17.11.2018 - 19.11.2018

hody

Hody

Slovácké hody s věncem ve dnech 17. - 19. listopadu 2018 Sobota 20:00h - hodová taneční zábava s Mistříňankou, KD Neděle 10:00h Hodová mše svatá, kostel 14:00 průvod pro stárky, věnec a povolení hodů 20:00 Hodová taneční zábava s DH Svatobořáci Pondělí 20:00 Hodová taneční zábava s DH Šardičanka

Obec Svatobořice-Mistřín

17.11.2018

Martinské Šidleny

ZO ČZS Milotice zve na ochutnávku mladých vín Martinské Šidleny

Obec Milotice

24.11.2018

CO NÁS FEJSBŮK NENAUČÍ ....

VYSTOUPENÍ DNS DÚBRAVĚNKA, DNS ČEJKOVJAN, CM ZUŠ DUBŇANY

Detail