Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

17.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.6.2018

Dne 12.06.2018 od 07:30 do 10:30

Detail

17.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.6.2018

Dne 08.06.2018 od 11:00 do 14:30

Detail

02.05.2018

Oznámení Městského úřadu Dubňany

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka Obecného stavebního úřadu Dubňany doporučujeme všem, aby si osobní návštěvu tohoto oddělení domluvili raději předem na telefonním čísle 518 698 515. Děkujeme za pochopení

Detail

12.04.2018

Místní akční skupina Dolní Morava z.s. vyhlašuje Výzvu č. 2

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. dne 6.4.2018 vyhlašuje Výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

Detail

28.05.2018

Koncert ZUŠ Ratíškovice

Koncert dětí Základní umělecké školy Ratíškovice

Obec Ratíškovice

29.05.2018

Koncert ZUŠ Ratíškovice

Koncert žáků ZUŠ Ratíškovice

Obec Ratíškovice

31.05.2018

Divadlo pro ZŠ

Divadelní představení pro ZŠ

Obec Ratíškovice

01.06.2018

HRY BEZ HRANIC

sportovně - zábavné odpoledne

Detail