Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

10.12.2018

Oznámení

Konání honu dne 26.12.2018

Detail

10.12.2018

Oznámení

Konání honu dne 15.12.2018

Detail

07.12.2018

UPOZORNĚNÍ

Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Dubňany upozorňuje

Detail

04.12.2018

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubňany

Starosta města svolává na II. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubňany,

Detail

04.12.2018

MAS Dolní Morava přidělovala dotace

Pro Místní akční skupinu Dolní Morava, z.s. byl rok 2018 úspěšným rokem. Podařilo se vyhlásit první dotační výzvy MAS pro podporu rozvoje území našich obcí. Díky těmto výzvám MAS rozhodla o přidělení dotací úspěšným žadatelům za celkem 24 mil. Kč. Velkou část přidělených prostředků představovaly dotace pro zemědělce a menší podnikatele v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Podpořenými aktivitami byly také příměstské tábory, sociální podnikání či komunitní centra.

Detail

17.12.2018

Koncert ZUŠ

Vánoční koncert

V programu vystoupí žáci a pedagogové ZUŠ Dubňany.

Obec Svatobořice-Mistřín

17.12.2018

Andělské vánoce 1

Andělské vánoce

Andělské vánoce

Obec Šardice

18.12.2018

Adventní koncert

ZUŠ Kyjov zve na Adventní koncert

Obec Milotice

20.12.2018

Přednáška - Zajímavosti z říše hub

Přednáška - Zajímavosti z říše hub

Zajímavosti z říšše hub a introit nového atlasu hub rozšířeného o recepty

Obec Ratíškovice

22.12.2018

Zpívání u vánočního stromu

Zpívání u vánočního stromu

Vážení spoluobčané, zapomeňte na všechen předvánoční shon a přijďte se vánočně naladit a zazpívat si koledy. V krátkém programu se vám představí: Dětská cimbálová muzika, Krušpánek, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Soubor Mistřín, mužský sbor, ženský sbor Rezedky a Žesťové kvarteto pod vedením K. Neduchala. Na závěr si všichni společně zazpíváme nejznámější lidové koledy. Můžete se těšit i na malé občerstvení.

Obec Svatobořice-Mistřín