Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

05.11.2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Právník - referent správního odboru

Detail

02.11.2018

Oznámení o přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci

Omezení provozu na křižovatce silnic II/431 (ul. Hodonínská) a III/4254 (ul. Komenského)

Detail

06.10.2018

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubňany 2018 - 2022

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubňany 2018 - 2022

Detail

01.10.2018

Novinky v dotačním programu " DEŠŤOVKA "

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí vydali dodatek č. 1 k výzvě č. 12/2017 (dotační program s názvem ,,DEŠŤOVKA"), který nabývá platnosti dne 1. 10. 2018

Detail

27.09.2018

Oznámení 27.9.2018 - Rekonstrukce silnice III/4254 Mutěnice – Dubňany

Dle sdělení dodavatele stavby budou dne 28.09.2018 v úseku od cyklostezky Mutěnka po začátek obce Dubňany probíhat další práce na opravě silnice kdy NENÍ MOŽNÉ na silnici vjíždět. V této době je nutné využít pouze objízdnou trasu.

Detail

17.11.2018 - 19.11.2018

hody

Hody

Slovácké hody s věncem ve dnech 17. - 19. listopadu 2018 Sobota 20:00h - hodová taneční zábava s Mistříňankou, KD Neděle 10:00h Hodová mše svatá, kostel 14:00 průvod pro stárky, věnec a povolení hodů 20:00 Hodová taneční zábava s DH Svatobořáci Pondělí 20:00 Hodová taneční zábava s DH Šardičanka

Obec Svatobořice-Mistřín

24.11.2018

CO NÁS FEJSBŮK NENAUČÍ ....

VYSTOUPENÍ DNS DÚBRAVĚNKA, DNS ČEJKOVJAN, CM ZUŠ DUBŇANY

Detail

24.11.2018

Kácání mája 1

Kácání mája

Kácání mája

Obec Šardice

25.11.2018

čaj o páté

Čaj o páté

Podvečer bude probíhat ve stylu taneční kavárny. Posezení u stolů s občerstvením. Přijďte si zatančit nebo jenom poslechnout pěknou muziku.

Obec Svatobořice-Mistřín

28.11.2018

Baťa známý a neznámý 1

Baťa známý a neznámý

Přednáška PhDr. Zdeňka Pokludy v obecní knihovně

Obec Ratíškovice