Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

16.10.2018

Oznámení

22.10.2018 omezení provozu na MÚ Dubňany

Detail

11.10.2018

Oznámení

Uzavírka silnice II/380 Hodonín - Mutěnice

Detail

10.10.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 08.11.2018 od 09:30 do 13:30 Dubňany Dubňany Vypnutá oblast: Dubňany - 1.máje od čp.206 a čp.219 po čp.555 a čp.1762, Komenského od čp.219 po čp.221.

Detail

10.10.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 08.11.2018 od 07:30 do 14:30 Dubňany Dubňany Vypnutá oblast: Dubňany- Lesní od čp.789 po čp.837 a čp.1625, Polní od čp.1632 po čp.1626.

Detail

06.10.2018

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubňany 2018 - 2022

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Dubňany 2018 - 2022

Detail

17.10.2018

Drakíáda 1

Drakíáda

Drakiáda

Obec Šardice

17.10.2018

Seminář Rozvojové potenciály mikroregionu Hovoransko 1

Seminář Rozvojové potenciály mikroregionu Hovoransko

Seminář Rozvojové potenciály mikroregionu Hovoransko

Obec Šardice

18.10.2018

Kostelíky

Pohled do starších dějin obce Mistřín

V letošním roce si připomínáme 790 let od první písemné zmínky o obci Mistřín. Naše pozvání přijal historik PhDr. Zdeněk Pokluda, který nám připomene dávnou historii dříve samostatné obce Mistřín.

Obec Svatobořice-Mistřín

19.10.2018

Den seniorů

Den seniorů

Obec Ratíškovice

20.10.2018

Autokros Dubňany 1. Máj

Karpatský autokrosový pohár

Dne 20.10.2018 v 9:00 hod. pořádá AMS DRAKKAR TEAM autokrosové závody v Dubňanech. Tímto zveme autokrosaře změřit si síly a pobavit se.

Detail