Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

19.07.2018

DEMOLICE MOSTU Hodonín – 20.7.2018 – 21.7.2018

DEMOLICE MOSTU Hodonín – 20.7.2018 – 21.7.2018

Detail

12.07.2018

Dotační program ,,DEŠŤOVKA"

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí spustili od 1.3.2018 dotační program s názvem ,,DEŠŤOVKA", který má pomoci v boji proti suchu.

Detail

05.06.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů

Od 1. 7.2018 nabývají účinnosti novely zákonů o OP a CD. K dané problematice vydalo ministerstvo vnitra přehledné letáky.

Detail

02.05.2018

Oznámení Městského úřadu Dubňany

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka Obecného stavebního úřadu Dubňany doporučujeme všem, aby si osobní návštěvu tohoto oddělení domluvili raději předem na telefonním čísle 518 698 515. Děkujeme za pochopení

Detail

23.07.2018 - 27.07.2018

Příměstský tábor 2018

pro děti z Dubňan od ukončené 2. třídy základní školy

Detail

26.07.2018

Jan a Jiří

Jan a JIří

Kočovná divadelní společnost sehraje představení Jan a Jiří (všechny smíří)

Obec Šardice

27.07.2018

JAN A JIŘÍ (VŠECHNY SMÍŘÍ) - kočovné představení

KOČOVNÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST Z HRONOVA VÁS ZVE NA PŘEDSTAVENÍ JAN A JIŘÍ (VŠECHNY SMÍŘÍ)

Detail

28.07.2018 - 31.07.2018

Výlet pro rodiny - Krkonoše 2018

pro děti z Dubňan s doprovodem alespoň jednoho z rodičů Přihlášky na recepci MÚ Dubňany

Detail

28.07.2018

Šardické sklepy dokořán 1

Šardické sklepy dokořán

Šardické sklepy dokořán

Obec Šardice