Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

23.02.2019

VÝLET PRO RODINY Z DUBŇAN - VYSOČINA - ŽDÁRSKÉ VRCHY

PŘIHLÁŠKY A PLATBA OD 25.ÚNORA 2019 NA POKLADNĚ MĚÚ DUBŇANY

Detail

21.02.2019

Oznámení

Oznámení o zahájení prací na stavbě REKO MS Dubňany I. a II.etapa

Detail

20.02.2019

Příměstský tábor 2019 1

Příměstský tábor 2019

Informace a formuláře ke stažení.

Detail

19.02.2019

SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBŇANY

Detail

24.02.2019

Dětský karneval

Akce pořádaná pro děti

Obec Starý Poddvorov

26.02.2019

SETKÁNÍ S POEZIÍ

SVÉ BÁSNĚ PŘEDNESOU MILOSLAVA JURKOVIČOVÁ A NADĚŽDA BARTOŠÍKOVÁ

Detail

27.02.2019

Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou

Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou

Beseda s oblíbenou autorkou historických a detektivních románů paní Naďou Horákovou v obecní knihovně

Obec Ratíškovice

01.03.2019

FAŠAŇKOVÁ ZÁBAVA

HRAJE : CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z MILOTIC

Detail

02.03.2019

KOŠT PÁLENEK

KD Dubňany Těšit se můžete na zabijačkové speciality

Detail