Obsah

Představení města Dubňany

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy

Více

10.12.2018

Oznámení

Konání honu dne 26.12.2018

Detail

10.12.2018

Oznámení

Konání honu dne 15.12.2018

Detail

07.12.2018

UPOZORNĚNÍ

Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Dubňany upozorňuje

Detail

04.12.2018

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubňany

Starosta města svolává na II. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubňany,

Detail

04.12.2018

MAS Dolní Morava přidělovala dotace

Pro Místní akční skupinu Dolní Morava, z.s. byl rok 2018 úspěšným rokem. Podařilo se vyhlásit první dotační výzvy MAS pro podporu rozvoje území našich obcí. Díky těmto výzvám MAS rozhodla o přidělení dotací úspěšným žadatelům za celkem 24 mil. Kč. Velkou část přidělených prostředků představovaly dotace pro zemědělce a menší podnikatele v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Podpořenými aktivitami byly také příměstské tábory, sociální podnikání či komunitní centra.

Detail

13.12.2018

Vánoční koncert ZUŠ Dubňany

koncert žáků

Detail

14.12.2018

BASKETBALOVÝ TURNAJ

POD ZÁŠTITOU MĚSTA DUBŇANY

Detail

14.12.2018

Vánoční setkání

Vánoční setkání

Vánoční setkání

Obec Šardice

14.12.2018 - 16.12.2018

Dny víry Milotice

Farnost Milotice zve na Dny víry v kostele Všech svatých.

Obec Milotice

15.12.2018

jarmark

Vánoční jarmark

V rámci jarmarku můžete ochutnat zabijačkové speciality. K zakoupení budou dárky od řemeslníků. K dobré náladě zahraje CM Kapric a místní soubory.

Obec Svatobořice-Mistřín