Obsah

Městský úřad oznamuje

Typ: ostatní
VŘ - referent/ka stavebního úřadu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemnice Městského úřadu Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

 

referent/ka stavebního úřadu

 

Pracovní pozice (druh práce) 

Referent/ka Obecného stavebního úřadu

Místo výkonu práce

Dubňany

Platové zařazení

Platová třída 10 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP)

Pracovní poměr

Doba neurčitá

Předpokládaný nástup

Dohodou po ukončení VŘ

Pracovní náplň

Zajišťování odborných agend na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, např. ve věcech umístění, povolení, kolaudace a odstranění staveb, sankcí.

 

Předpoklady:

 • předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost, občanství ČR, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)

 

Požadavky:

 • SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání ve studijním oboru stavebního směru
 • znalost práce s PC
 • řidičské oprávnění skupiny B – připravenost k řízení
 • praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti pro danou pozici výhodou
 • ochota dále se vzdělávat
 • umění jednat s lidmi (komunikační dovednosti)

 

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • přihláška do výběrového řízení
 • strukturovaný profesní životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • kariérní postup (po zapracování na pozici vedoucího Obecného stavebního úřadu)
 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů
 • osobní příplatek a odměny, odpovídající dosahovaným výsledkům
 • 5 týdnů řádné dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • příspěvek na rekreaci, kulturní a sportovní akce
 • možnosti dalšího vzdělávání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Do přihlášek uvádějte jak telefonní číslo, tak i mailovou adresu. Uchazeči jsou zváni k VŘ prostřednictvím těchto kontaktů.

 

Lhůta pro podání přihlášky

Nejpozději do 5. srpna 2024 do 10.00 hodin

Forma přihlášky

písemná

Místo a způsob podání přihlášky

Městský úřad Dubňany, osobně nebo prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – VŘ referent stavebního úřadu“

Adresa, na kterou se přihláška odesílá

Městský úřad Dubňany,

Nám. 15. dubna 1149,  696 03 Dubňany

 

Na konkrétní termín budou zájemci o shora uvedenou pozici pozváni e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Bližší informace o druhu práce podá:

Ing. Karolína Maňáková, tajemnice Městského úřadu Dubňany

Ing. Jana Novotná, vedoucí správního odboru


Vytvořeno: 8. 7. 2024
Poslední aktualizace: 8. 7. 2024 8:18
Autor: